SZYBKI KONTAKT

  • ul. Brzeska 4/1
    55-200 Oława
  • tel.: 71 722-77-44
  • kom. 696-093-923
  • e-mail: mail

Przeglądy budynków

Ważnym elementem administracji nieruchomościami jest wykonywanie szczegółowych przeglądów budynków dostarczających danych na temat ich stanu oraz spełniania wymogów bezpieczeństwa.

Obsługa techniczna nieruchomości  to pełny i kompletny nadzór nad budynkiem.
Wchodzi w to m.in. skrupulatne prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, włącznie z książką obiektu budowlanego.

Działania wykonywane przez firmę są zgodne z obowiązującymi wymogami prawa budowlanego.
Firma wykonuje fachowe kontrole techniczne oraz okresowe przeglądy budynków wraz z urządzeniami będącymi na wyposażeniu nieruchomości.

Kompleksowy serwis techniczny zapewniany przez naszych  wykonawców  to także konserwacja obiektu oraz zlecanie napraw, usuwanie awarii oraz ich skutków.

Działania te są monitowane przez firmę, która dba o najwyższy poziom ich wykonania. Nasze  biuro  zajmuje się także przygotowaniem planów remontów i modernizacji budynku oraz sprawuje nadzór nad prowadzonymi pracami.

Firma współpracuje z wysoce wykwalifikowanymi partnerami wybieranymi na podstawie przetargów zgodnymi z przepisami prawa.