SZYBKI KONTAKT

  • ul. Brzeska 4/1
    55-200 Oława
  • tel.: 71 722-77-44
  • kom. 696-093-923
  • e-mail: mail

Aktualności

WAŻNA  INFORMACJA 

Witam, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZT.070.69.2019.MS zatwierdzona została nowa taryfa zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Oława     

 tj. opłata za wodę:  4,60  zł/m3       opłata za ścieki 8,41  zł/m3   

 RAZEM:    13,01   zł/m3

 opłata obowiązuje   od 1 września 2021 roku