SZYBKI KONTAKT

  • ul. Brzeska 4/1
    55-200 Oława
  • tel.: 71 722-77-44
  • kom. 696-093-923
  • e-mail: mail

Aktualności

WAŻNE   DOTYCZY  ŚMIECI 

W związku z rozpoczynającą się umową na zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) i Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów (MPSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów, na rzecz Związku Międzygminnego Ślęza-Oława w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r., zasady przyjęcia odpadów od Zarządców/Wspólnot/Spółdzielni ulegają z dniem 01.01.2020 r. zmianie:

  1. Zarządcy/Wspólnoty/Spółdzielnie nie mogą przekazywać odpadów do mPSZOKów;
  2. Odpady do PSZOK należy przekazywać na numerowanych formularzach. Nieprawidłowy numer porządkowy na formularzu jest podstawą odmowy przyjęcia odpadów w PSZOK.
  3. Odpady poremontowe i budowalne przyjmowane są w PSZOK po wcześniejszej zgodzie Biura Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, a przekazywane mogą być wyłącznie pojazdami o tonażu do 3,5 Mg.
  4. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, przyjmowane są po zabezpieczeniu ich w specjalistycznych pojemnikach. W/w odpady przyjmowane są dwa razy w miesiącu, w terminach podanych na stronie Związku, w zakładce: https://www.sleza-olawa.pl/pszok/regulamin-pszok/.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone po licznych próbach podrzucania odpadów do PSZOK przez firmy i właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Osoby takie często podszywają się pod Zarządców/Wspólnoty/Spółdzielnie, blokując odbiór odpadów w PSZOK i narażając tym samym Związek na dodatkowe koszty, które w konsekwencji mają przełożenie na stawki. W celu usprawnienia współpracy, proszę o dokładne zapoznanie się z Regulaminem PSZOK oraz zastosowanie się do powyższych wytycznych.

 

wiadomośc  z UM  OŁAWA