SZYBKI KONTAKT

  • ul. Brzeska 4/1
    55-200 Oława
  • tel.: 71 722-77-44
  • kom. 696-093-923
  • e-mail: mail

Aktualności

 WAŻNE  -  cena  wody !!

INFORMUJEMY, ŻE  DNIA   31.01.2019 RADA  MIEJSKA    MIASTA  OŁAWA   PODJĘŁA  UCHWAŁĘ  V/34/19  O   DOPŁATACH   ZA  DOSTAWĘ  WODY  I  ODPROWADZENIE  ŚCIEKÓW.

W  ZWIĄZKU  Z POWYŻSZYM  CENA  ZA  DOSTAWĘ WODY  I  ODPROWADZENIE  ŚCIEKÓW   NIE  ULEGA  ZMIANIE  

(RÓŻNICĘ  POKRYWA  URZĄD  MIEJSKI)

NALICZENIE  OPŁAT, KTÓRE  PAŃSTWO  OTRZYMALI  OD   01.02.2019  ZOSTANĄ  ANULOWANE.

OBOWIĄZUJĄ   NALICZENIA   TAK  JAK  W  MIESIĄCU  STYCZNIU  ( CENA  WODY  +  SCIEKÓW  WYNOSI   11,13  zł )